Бизнесът и личните данни - Конкуренция, саморегулация и защита на личните данни
Вашето мнение по дискусията

През април 2005г. Центъра за модернизиране на политики започна дискусия върху политиките и практиката за защита на личните данни. Имаме желание да продължим започнатото като стимулираме дискусия по въпроса може ли саморегулирането свързано със защита на личните данни да се превърне в работещ механизъм, чрез който бизнеса да гарантира осъществяването на дейността си и същевременно да защити интересите на своите клиенти.

Специалната анкета на нашия сайт събира различни мения по темата. Анкетата беше насочена преди всичко към представители от 5 бизнес отрасъла – банкова дейност, агенции за недвижими имоти, човешки ресурси, счетоводство и хотелиерство. Инициативата обаче бе отворена и към  представители на други отрасли, заинтересовани от по-доброто гарантиране на обработката на лични данни в техния бранш.

Резултатите от дискусията бяха обобщени и публикувани на нашия сайт - вижте тук.