Бизнесът и личните данни - Конкуренция, саморегулация и защита на личните данни
Изработване на Кодексите

Кодексът може да бъде част от общите правила за поведение, приемани от представителната организация в бранша или професията, или да бъде приет като отделен документ. Подобна саморегулация обикновено се инициира и обхваща както браншови организации, така и отделни фирми.

Кодексът с правила за работа, повишаващи защитата на лични данни в дадения бранш следва да се изготвят въз основа на:
- функционален анализ на дейността на бизнес субектите, и
- идентифициране на типични случаи на събиране и обработване на данните

Така могат да се дефинират на правила за работа. Те следва да се консултират в рамките на бранша, за да бъдат подкрепени и да отговарят на нуждите на значителен брой субекти от него.