Карта на законовата защита на данните по света (2003)

Източник: Privacy International