Карта на законовата защита на данните по света (2004)

Източник: Privacy International