19-10-2005

Формуляри по Закона за защита на личните данни на страницата на Комисията за защита на личните данни - изтеглете ги от адреса: http://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=280 

МОЛЯ ПОЛЗВАЙТЕ ЕДИНСТВЕННО ФОРМУЛЯРИТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

секция СПРАВОЧНИК - Образци на документи на хартиен носител,
необходими за извършване на регистрация на АЛД

Връзки към Публични регистри поддържани от Комисията за защита на личните данни

---