12-10-2005
Ако обработвате лични данни и следва да се регистрирате като администратор, тук ще намерите необходимите документи за това. Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни Публикуваме примерни разпоредби в трудов договор за обработката на личните данни на служителя от страна на работодателя.