ХХІV Международна конференция на Комисарите по защита на личните данни и личната неприкосновеност
24th International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners