ХХІІІ Международна конференция на Комисарите по защита на личните данни
International Conference of Data Protection Commissioners during the 23rd session held in Paris on 24-26 september, 2001