Защитата на личните данни – политики и практика на новите и бъдещи страни членки на ЕС
През Април 2005 г. Центърът за модернизиране на политики с подкрепата на Програма PHARE Small Projects организира международна конференция:

“Защитата на личните данни – политики и практика на новите и бъдещи страни членки на ЕС”

Защитата на личните данни е необходимо условие за осигуряване свободно движение на стоки, услуги, лица и капитали и изграждане на единния пазар на ЕС. В същото време активните мерки за защитата водят до редица въпроси относно съвместимостта на това право с други права и принципи като достъпа до информация, защитата на публичния интерес и обществения ред. Не на последно място практиката налага темата за необходимия кръг от изисквания към публични и частни институции, обработващи лични данни, който позволява едновременно гаранция за личната неприкосновеност и ефективна организация на работата.

Конференцията събра експерти от Великобритания, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и България, които представиха опита на своите страни. Участие взеха и представители на български държавни институции, бизнеса, неправителствени организации, граждански сдружения.

Центърът за модернизиране на политики благодари на всички участници за техния принос. Предстои издаване на материалите от конференцията в специална публикация.

Тук можете да прочетете повече за представените теми.