България

Снежана Георгиева - Готови ли сме? 
Презентация (183.51 Kb)

Полина Русинова - Защитена или обществена информация?
Презентация (125.41 Kb)

Мина Шойлекова - Защита на личните данни в България – най-често задавани въпроси
Презентация (862.08 Kb)