Румъния - Богдан Манолеа
Богдан Манолеа е юридически съветник, завършил Юридическия институт в Крайова. Собственик е на единствения в Румъния сайт, посветен на информационно и комуникационно право Internet Laws www.legi-internet.ro. Автор е на повече от 15 презентации и статии по теми свързани с реглурането на информационните и комуникационни технологии (електронна търговия, електронен подпис, наименованията на домейните, юрисдикцията в Интернет, личната неприкосновеност и др.), представени на национални и международни конференции. Основател е на Асоцияцията за технологии и Интернет, Румъния.

Институционална рамка за защита на личните данни в Румъния

Изтеглете презентацията (162.74 Kb)

Румъния има не много дълъг опит в сферата на защитата на личната неприкосновеност и личните данни. Въпреки, че и преди 1989 г. личната неприкосновеност се считаше за едно от основните човешки права, то често беше нарушавано, особено от служителите на службите за сигурност в Румъния. Извършването на претърсвания без съдебно разпореждане, със или без повод, реквизицията на лични вещи, печатни издания или записки, само защото е възможно те да съдържат критики към управляващия режим, упражняването на контрол върху личната кореспонденция и телефонните разговори - всичко това бяха обикновени практики.

Основните промени в тази сфера станаха факт едва след революцията от декември 1989 г. За първи път неприкосновеността се появява в качеството си на право, в Конституцията, приета през 1991 г. Въпреки, че институцията на обществения посредник беше създадена на базата на Конституцията от 1991 г., тя на практика започна да функционира едва през 1997 г. и се е занимавала едва с няколко случая, свързани с правото на неприкосновеност. Промените в законодателството започнаха да се появяват в хода на процеса, свързан с присъединяването към Европейския съюз, когато приемането на нормативни актове стана наложително. Тези актове бяха приети през 2001 г. и са специализирани в сферата на защитата на личните данни.

Приемането на законодателство в сферата на защитата на личните данни, било то и идентично с това на Европейския съюз или други западни държави, може да представлява само първата стъпка към прилагането на правото на неприкосновеност на личността и личния живот и защитата на личните данни. Политическото решение за създаването и подкрепата на независим орган, който да се занимава с въпросите на защитата на личните данни и да разполага с минимален брой компетентни служители, е може би по-важно от самото законодателство. Този орган отговаря за създаването на адекватна стратегия за изпълнението на своите цели, която стратегия следва да съдържа в себе си кампании за повишаване на информираността на гражданите по отношение на защитата на личните данни. Също така, тези кампании могат да бъдат провеждани много по-успешно в условията на сътрудничество с неправителствените организации. Във всички свои действия, властите не бива да забравят целта на своето съществуване - да пазят и гарантират неприкосновеността на личността и личния живот и да осигуряват защитата на личните данни на своите граждани.

Централното място в проблематиката във връзка с личните данни се заема от политическото решение да се възприеме идеята за неприкосновеността на личността и личния живот и защитата на личните данни. На нея не бива да се гледа като на още едно изискване, свързано с присъединяването към Европейския съюз или други международни организации, а като на необходимост в полза на гражданите. Едва след като такова решение бъде взето, можем да започнем дебатите по характера на законодателството и най-добрия начин за неговото правилно прилагане.