Полша - Олга Копицко
Олга Копицко преподава гражданско и търговско право в Институтa по публична администрация, Бялисток, Полша. Завършила е магистратура по право в Бялистокския университет и има докторска степен по международно и сравнително право на Vrije Universiteit, Брюксел.

Защитата на личните данни в младите демокрации – случаят на Полша

Изтеглете презентацията (647.46 Kb)

Защитата на личните данни е сравнително нова тема в полското законодателство. Преди фундаменталните промени в сферата на политиката и икономиката, осъществявани през деветдесетте години, проблемът за събирането и използването на лични данни не получи необходимото внимание, а може би беше и тенденциозно пренебрегван. На първо място, събирането на лични данни от страна на държавния апарат за политическите опоненти беше широко разпространена практика. На второ място, в условията на една планова икономика, личните данни нямаха тази търговска стойност, с която се характеризират в настоящето.

Именно процесът на интеграция към Европейския съюз оказа сериозно въздействие върху развитието на модерното законодателство в Полша в сферата на защитата на личните данни. Държавните ръководители и правителствата, които се срещнаха в Копенхаген през 1993 г. направиха решителна стъпка, насочена към разширяването на Европейския съюз на изток, като постигнаха съгласие за това "асоциираните държави от Централна и Източна Европа, които желаят това, ще станат членки на Европейския съюз". В същото време бяха определени и условията, при които държавите от Централна и Източна Европа ще бъдат приемани за членки на Европейския съюз. Преди началото на преговорите за присъединяване, Полша трябваше да гарантира зачитането на демокрацията, законовият ред и спазването на човешките права, както и функционирането на пазарната икономика, която е в състояние да се справи с натиска на конкуренцията. В качеството си на демократична държава, чието управление се основава на спазването на законите, Полша следваше да гарантира защитата на личните данни. Член 68 от Споразумението за присъединяване задължи Полша да хармонизира съществуващото законодателство и бъдещото такова с acquis communautaire, включително и в сферата на защитата на личните данни - това даде на полското законодателството нов тласък в тази посока.

През месец януари 2005 г. журналист от водещ полски вестник се сдобива със списък от 240 хиляди имена и го предоставя на свои колеги. Списъкът съдържа имена на функционери, потърпевши и хора, които бившите служби за сигурност са се надявали в бъдеще да превърнат в свои сътрудници. Случаят доби известност, когато друг полски вестник "Gazeta Wyborcza" писа, че списък с имена на "функционери и кандидат-функционери на тайните служби" е бил изнесен и свободно се разпространява. Списъкът, съдържащ имената и номерата на досиетата беше публикуван в Интернет и незабавно се превърна в сензация, като бе наречен "списъкът на доносниците".

Този случай изведе на преден план множество въпроси: Нарушени ли са личните права? Приложим ли е законът за защита на личните данни? Приложимо ли е изключението, засягащо обществения интерес? Намирането на баланса между различните и понякога противоречащи си права и свободи, както и правилното прилагане на законодателството, свързано със защитата на личните данни, е много трудно в условията на младите демократични общества, в които често е невъзможно да се прибегне до съществуващи практики или прецеденти в правото. Това са важни за Полша проблеми, особено в светлината на скорошните събития, при които много деликатна информация от политически характер беше разкрита от журналист, който твърдеше, че е действал в интерес на обществото.