Правителството одобри новите цени за издаване на биометрични лични документи
24-02-2010

Таксата за издаване на лична карта става 18 лв., за свидетелство за управление на МПС – 25 лв., а за паспорт с биометрични данни – 40 лв., реши правителството с промени в Закона за държавните такси. Макар и по-висока с 10 лв. от досегашната, таксата за издаване на паспорт с биометрични данни остава значително по-ниска от средната в държавите-членки на ЕС, която е около 45 евро, съобщава правителственият пресцентър.

Лицата между 14 и 16-годишна възраст се освобождават от такса за издаване на първа лична карта. За първи паспорт на дете до 14-годишна възраст ще се заплаща само 25% от стойността на обикновената услуга, а за следващ – 50 на сто. Няма да плащат за лична карта и за свидетелство за управление на МПС хората над 70-годишна възраст. Те ще дължат такса равна на едва 25% от таксата за паспорт.

Лицата между 58 и 70-годишна възраст заплащат 60% от обикновената услуга за лична карта, 50% от таксата за паспорт и 44% от таксата за свидетелство за управление на МПС.

Хората с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ще заплащат 10% от стойността на обикновената услуга за издаване на лична карта, 12% - от таксата за свидетелство за управление на МПС и 7% - от таксата за паспорт.

От 29 март започва приемането на заявления за издаване на новите лични документи с биометрични данни. В чужбина обаче, издаването може да се осъществи само в българските дипломатически представителства, където има изградени гишета със специализирана апаратура. Те са 42.

От 15 февруари 2010 г. дипломатическите и консулски представителства в чужбина преустановиха приемането на заявления за издаване на български документ за самоличност. Българските представителства в чужбина ще продължат да приемат заявления за издаване на лична карта и свидетелство за управление на МПС, но не и на паспорт без електронен носител на информация.

С оглед стартиране на новата технология по издаване на български лични документи с електронен носител на информация със записани биометрични данни се предлага да бъдат освободени от заплащане на такси при издаване на документ със срок на валидност на повредения документ лицата, които представят е-документа и увреждането му е причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него. При използването на тази технология гражданите няма да правят допълнителни разходи за снимка и заявление, тъй като те са включени в процеса по издаването на документа.

Предвижда се до създаване на технически и организационни условия за приемане на заявления за издаване на български лични документи с електронен носител на информация таксите да останат същите като досега.