Правителството определи условията и реда за достъп на нотариусите до лични документи
20-12-2009

Правителството определи условията и реда за достъп на нотариусите до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – Национален регистър на българските лични документи (НРБЛД), съобщи правителствената пресслужба. Възможността е предвидена в законите за българските лични документи и за нотариусите и нотариалната дейност и се прави, за да осигури прякото изпълнение на служебните им задължения. Чрез данните, които нотариусите ще могат да ползват – снимка на лицето, справка за валидност на документа му за самоличност и др., ще се предотвратят възможностите за имотни измами.

Текстовете в наредбата създават гаранции за максимална защита на базата данни на МВР от посегателства на трети лица. Достъпът до регистъра ще става единствено по електронен път и ще може да бъде осъществяван само от нотариусите и помощник-нотариусите, вписани в регистъра на Нотариалната камара, след идентификация с потребителско име и парола в системата за достъп. Камарата ще изготвя списъка с потребителските имена, който ще се изпраща в МВР.

 Всяка извършена справка ще се архивира в сървъра на Нотариалната камара за срок най-малко от две години.