ЕК завежда дело срещу Великобритания във връзка с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни
10-07-2009

През април Европейската комисия откри процедура за нарушение срещу Великобритания в резултат на множество жалби от потребители на интернет и след интензивни консултации с националните органите по отношение на използването от доставчиците на интернет услуги на технологията за целенасочена поведенческа реклама, известна под името „Phorm“, съобщава Рапид.

Предмет на процедурата ще бъдат някои проблеми при прилагането във Великобритания на правилата на ЕС за защита на неприкосновеността на личния живот в електронните медии (ePrivacy) и на личните данни, съгласно които държавите от ЕС трябва, наред с други изисквания, да гарантират поверителността на комуникациите, като забранят прихващане и наблюдение без съгласието на потребителя. Тези проблеми бяха констатирани при разследването на действията на органите на Обединеното кралство от Комисията, предизвикано от жалбите на потребители на интернет относно Phorm.

Технологията „Phorm“ функционира на базата на постоянен анализ на данните за посетените от потребителя цели в интернет и доставка на целенасочена реклама до потребителите, когато те посещават определени уебсайтове.

През април 2008 г. ВТ, оператор на фиксирани мрежи в Обединеното кралство, призна, че е провел изпитвания на Phorm през 2006 и 2007 г. без да уведоми потребителите, засегнати от тях. През октомври и декември 2008 г. ВТ проведе ново изпитване на технологията въз основа на покани. Изпитванията на ВТ станаха повод за множество жалби до органа за защита на данните на Обединеното кралство — Бюрото на комисаря по информацията — и до полицията на Обединеното кралство.

Обединеното кралство разполага с два месеца, за да отговори на изпратеното днес официално уведомително писмо относно първия етап на процедурата за нарушение. В случай че Комисията не получи отговор или представените от Обединеното кралство коментари не са удовлетворителни, Комисията си запазва правото да издаде обосновано становище (втори етап на процедурата за нарушение). Ако Обединеното кралство и в този случай не изпълни задълженията си по силата на законодателството на ЕС, Комисията ще предаде делото на Съда на Европейските общности.