Закон
Съвет на Европа
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Закон
Закон за защита на личните данни (изменен 10.11.2006)
Закон за защита на личните данни (изменен 23.12.2005)
Закон за защита на личните данни (предишна версия)
Законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни, приет от МС на 7 април 2005
Хронограма