Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Върховен административен съд
Решение № 9979 от 2004 г. (относно това дали НОИ може свободно да получи от ГРАО личните данни на наследниците на починало осигурено лице)
Решение № 3299 от 2004 г. (относно запознаване с някой мероприятия на органите на ДС организирани спрямо определени лица)
Решение № 1474 от 2004 г. (относно предоставяне на достъп на адвокат до данни за осигурителния доход и работодателя на длъжника за нуждите на изпълнително дело)
Решение № 1195 от 2004 г. (относно отказ за предоставяне на информация за това дали е издавано разрешение на МВР за надзор над лична кореспонденция)
Решение № 7231 от 2003 г. (относно достъпа до документи на бившата ДС отнасящи се лично до лицето, и архивните дела на щатни и нещатни сътрудници, работили по разработки на лицето)
Решение № 1128 от 2001 г. (относно ограничаване на достъпа на адвокатите за справки и получаване на сведения по делата в съда и други служби, само когато те са процесуални представители по конкретното дело)
Решение № 7982 от 2000 г. (относно законосъобразността на правомощието на администрацията в местата за задържане под стража да проверява физическото съдържание и информацията в кореспонденцията на задържаните под стража)
Европейски съд в Люксембург
Решения /обединени/ C-465-00, C-138/01 и C-139/01 (относно разкриване на лични данни за възнагражденията на служителите в организациите обект на контрол от Сметната палата) - [english]
Решение C-101/01 (относно въпроса дали достъпа до лични данни чрез Интернет страница представлява трансфер на данни към трети страни) [english]

  12345      

Полезно
Въпроси и отговори
Новини
Анализи
Съдебна практика
• Конституционен съд
• Върховен административен съд
• Европейски съд в Люксембург