Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Анализи
Промените в Закона за защита на личните данни – преглед на уредбата
[06-01-2006 ]
[24-05-2004 ]
Гражданите трябва да знаят правата си. Незнанието и процедурната мудност развързват ръцете на администраторите
...
[17-03-2004 ]
Гражданите трябва да знаят правата си и да изискват тяхното спазване
...
[10-03-2004 ]
Личен живот и защитата на човешките права
...
За прилагането на Закона за защита на личните данни спрямо адвокатите
[28-01-2004 ]
Работодателят не е администратор на лични данни
[14-01-2004 ]
Законът за защита на личните данни и стоматолозите
[01-12-2003 ]
[22-10-2003 ]
Администраторите на лични данни трябва да спазват правилата за защита на личната информация
...
[22-10-2003 ]
Противоречи ли публикуването на избирателните списъци на Закона за защита на личните данни
...
Конституционен съд
Решение № 6 от 2004 г. (относно конституционосъобразността на правилата за достъп до данъчната тайна, съдържаща лични данни, с цел получаване на сведения за извършени престъпления)
Решение № 7 от 1996 г. (интересно във връзка с баланса мужде правото на достъп до информация и защитата на личната неприкосновеност и информация на лицата, и по-специално обществените и политически фигури)
Върховен административен съд
Решение № 3960 от 2005 г. (по касационна жалба срещу Решение № 1474 от 2004 г. на ВАС относно достъп на адвокат до данни на длъжника във връзка с изпълнително дело)
Решение № 3789 от 2005 г. (относно това дали може да се предостави информация и данни от МВнР на трето лице за професионалната история на арестуваните и осъдени в Либия български медици)
Решение № 620 от 2005 г. (относно това дали има нарушение на права при получаване на данни от масивите на МВР от страна на прокурор без посочване конкретно дело по което данните се изискват)
Решение № 5045 от 2005 г. (относно законноста на изискването при обществения превоз на пътници при случаен превоз към пътния лист да има списък на пътниците с посочени име и фамилия)

  12345  

Полезно
Въпроси и отговори
Новини
Анализи
Съдебна практика
• Конституционен съд
• Върховен административен съд
• Европейски съд в Люксембург