Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Европейски съюз
Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
Директива 2002/58/EC от 12 юли 2002 относно обработката на лични данни и защитата на личната неприкосновеност в електронния комуникационен сектор (Директива за защита на неприкосновеността и електронните комуникации)
Директива 97/66/EC за обработката на личните данни и защитата на личната неприкосновеност в телекомуникационния сектор (eng)
Регламент за защита на лицата във връзка с обработката на лични данни от институциите и органите на ЕО и за свободното движение на такива данни (проект)
Решение на Съвета на ЕО от 31.01.1992 г. в областта на безопасност на информационните системи
Документи на Работната група на Общността за защита на индивидите при обработка на лични данни
Личните данни по света
Карта на законовата защита на данните по света (2004)
Карта на законовата защита на данните по света (2003)

  12      

Регулация
Закон
Комисия
Администратори
Процедури
Законодателството в Европа
• Съвет на Европа
• Европейски съюз
Личните данни по света