Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Права на гражданите

Защитата на личните данни се осъществява чрез правата, които законът дава на гражданите, а именно:
  • Право да се изисква съгласието на лицето за обработване на отнасящи се до него лични данни (което съответства на задължението на администратора на лични данни да обработва данните на физическото лице само с негово съгласие освен с изключенията, предвидени в законите);
  • Право да бъде информирано лицето преди обработването на личните му данни относно целта и средствата на обработката, получателите, на които могат да бъдат предоставени данните, сферата на ползването на данните, наименованието и адреса на администратора;
  • Право на достъп и на поправка и актуализиране на отнасящите се до лицето и събрани лични данни;
  • Право да се поиска от администратора на лични данни потвърждение за съществуването на лични данни, отнасящи се до лицето;
  • Право да се поиска от администратора на лични данни изтриването, прехвърлянето в анонимни данни или блокирането на обработването, когато е в нарушение на закона или данните не са необходими за целите, за които са обработвани;
  • Право да се възрази пред администратора срещу незаконосъобразността на обработване на лични данни, отнасящи се до него;
  • Право да се забрани на администратора да предоставя изцяло или частично обработените негови лични данни с намерение те да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване;
  • Право да се подаде жалба при нарушаване на правата на лицето като се сезира Комисията за защита на личните данни.
За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи