Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Европейски съд в Люксембург
Решения /обединени/ C-465-00, C-138/01 и C-139/01 (относно разкриване на лични данни за възнагражденията на служителите в организациите обект на контрол от Сметната палата) - [english]
Решение C-101/01 (относно въпроса дали достъпа до лични данни чрез Интернет страница представлява трансфер на данни към трети страни) [english]

Съдебна практика
Конституционен съд
Върховен административен съд
Европейски съд в Люксембург