Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Конституционен съд
Решение № 6 от 2004 г. (относно конституционосъобразността на правилата за достъп до данъчната тайна, съдържаща лични данни, с цел получаване на сведения за извършени престъпления)
Решение № 7 от 1996 г. (интересно във връзка с баланса мужде правото на достъп до информация и защитата на личната неприкосновеност и информация на лицата, и по-специално обществените и политически фигури)

Съдебна практика
Конституционен съд
Върховен административен съд
Европейски съд в Люксембург