Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Бизнесът и личните данни - Конкуренция, саморегулация и защита на личните данни
Проблемите

Оценката на нивото на защита обикновено се основава на един нормативен подход – има ли закон, какви са разпоредбите му, има ли орган, който да съблюдава неговото спазване, какви са неговите правомощия, как той ги осъществява. Противно на съвременните принципи за регулация у нас се пропуска гледната точка на бизнеса - колко струва прилагането на правилата за защита на личните данни, как влияе спазването на тези правила върху дейността, може ли липсата на ефективен надзор да застраши равноправното положение в бизнес секторите. Именно в подобна гледна точка обаче е ключът към създаване на по-добри условия за защита на личните данни.

Сравнението на законодателството в различни страни показва, че само по законодателен път трудно могат да се разрешат всички появяващи се въпроси именно поради разнообразието от сфери и случаи, в които се налага защитата на лични данни. Онези, които са напреднали в защитата, всъщност упорито работят върху създаването на добри практики и стандарти в отделните сфери.

Ако се фокусираме върху проблемите на бизнеса при прилагането на законовите изисквания, целящи да гарантират личната неприкосновеност можем да установим, че съществуват редица случаи, в които неглижирането на тези изисквания може да създаде условия за неравнопоставено положение на бизнес субектите. Такива условия могат да се появят, когато не са спазени процедурите на закона при:
- прехвърляне на лични данни от един администратор на друг, в резултат на което приемникът да се окаже в по-изгодна ситуация от други компании в неговия бранш;
-  прехвърляне на лични данни от един администратор на друг, когато определен кръг от фирми се споразумеят да обменят лични данни на основата на законово задължение, без обаче това споразумение да се отнася до всички субекти в съответния браншове;
- предоставяне на непълна или неясна информация на клиентите за целите, поради които се събират данните, за правата които имат, за начините на обработка и ползване, така че привидното спазване на изискванията да позволи на съответните бизнес субекти да заобикалят закона.


За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи