Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Бизнесът и личните данни - Конкуренция, саморегулация и защита на личните данни
Защитата на личните данни

Защитата на лични данни е ново поле, което навлезе в България като част от изискванията на ЕС. В повечето случаи оправданията за ниското ниво на защита у нас се свързват с липсата на познания, на ресурси или неяснота на закона. На фона на формиращото се разбиране за защитата на гражданите се създава и нова законодателна рамка. Липсата на правни традиции в тази сфера оказва неминуемо своето влияние, като освен ясно формулиране на самата тема “защита на лични данни” изисква преосмисляне на съществуващата правна доктрина с оглед на други права, които в определени случаи се конкурират с правото на лична неприкосновеност. Така, освен проблемът с приложението в разнообразни сфери се появява и необходимост да се разрешават множество противоречия между основни човешки права и легалните разбирания за тяхната защита.

Практиката, и най-вече все по-интензивните отношения между юридическите субекти и физическите лица създава нужда от гаранции за защита на личните данни, както в национален, така и международен аспект. Местните законодателства следва да осигурят основните инструменти за защита, докато директивите на Европейската комисия или Конвенцията на Съвета на Европа целят да сближат (поне в рамките на Европа) правилата, да зададат общи стандарти, които да позволят обмена на лични данни.

Законът в България бе създаден най-вече заради изискванията, свързани с присъединяване на страната към ЕС. Това обясвява донакъде факта, че той повече цитира Европейските директиви, отколкото отговаря на нуждите на задължените субекти у нас. Критиките се отнасят както към качеството на самия нормативен текст (че е непълен, неясен), така и към организационната рамка за неговото прилагане (нужда от тълкуване, правомощия на надзорния орган, административен капацитет за осъществяване на предоставените правомощия).
 
За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи