Новини
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
На фокус
[27-03-2012 ]
Проучване на Агенцията за основни права на човека към Европейски съюз относно механизмите на търсене на отговорност при защита на личните данни
Уважаеми ползватели на сайта ни, Обръщаме се към вас с молба да се включите в проучване, провеждано от Агенцията за основни права на човека към Европейски съюз (European Union Fundamental Rights Agency, http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm) относно механизмите на търсене на отговорност при защита на личните данни в 16 държави-членки на Европейски съюз, сред които и България. За целта ви молим да се свържете с нас на имейл office@gateway.bg, за да проведем с вас интервю в рамките на настоящ... ...
[21-12-2009 ]
Удължава се срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни
Срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни се удължава до 15 февруари 2010 г. КЗЛД напомня за задължението на администраторите на лични данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна на регистрираните обстоятелства преди нейното настъпване. Aдминистраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни. Когато администраторът е заявил обработване на данни по чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД данни, които раз... ...

[19-10-2005 ]
ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на страницата на Комисията за защита на личните данни - изтеглете ги от адреса: http://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=280 МОЛЯ ПОЛЗВАЙТЕ ЕДИНСТВЕННО ФОРМУЛЯРИТЕ ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ секция СПРАВОЧНИК - Образци на документи на хартиен носител, необходими за извършване на регистрация на АЛД ВРЪЗКИ КЪМ ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ ПОДДЪРЖАНИ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ *Регистър на вписаните администр...

[12-10-2005 ]
Ако обработвате лични данни и следва да се регистрирате като администратор, тук ще намерите необходимите документи за това. Молба за освобождаване от задължение за регистрация от админстратор на лични данни Публикуваме примерни разпоредби в трудов договор за обработката на личните данни на служителя от страна на работодателя. ...
[10-02-2010 ]
Актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни
ПОРАДИ ГОЛЕМИЯ БРОЙ ЗАПИТВАНИЯ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР ПО АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ЕКСПЕРТНОТО МНЕНИЕ НА ЮРИСТА ПОЛИНА РУСИНОВА ПО ЗАКОНОВАТА ПРОЦЕДУРА!!! Както вече ви информирахме, срокът за актуализация на регистрацията на администраторите на лични данни е ДО 15 ФЕВРУАРИ 2010 Г. Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ напомня за задължението на администраторите на лични данни по чл.18, ал.3 от ЗЗЛД да уведомяват Комисията за всяка промяна н... ...