Европейски съюз
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Документи на Работната група на Общността за защита на индивидите при обработка на лични данни
Тук публикуваме най-интересните препоръки, заключения и работни документи, приети от Работната група на Общността за защита на индивидите при обработка на лични данни.

Документите разискват различни проблемни области в сферата на личните данни в рамките на Европейския съюз. Те нямат задължителен характер, но са база, която служи на органите на ЕС при оформяне на решенията си по конкретен проблем за защита на личните данни и осигуряване на свободно движение на такива данн в ЕС и с трети страни.
За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи