Европейски съюз
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни
ГЛАВА V - ПРАВИЛА ЗА РЪКОВОДСТВО

Член 27

1. Страните-членки и Комисията трябва да стимулират изработването на правила за ръководство, целящо да допринесе за правилното изпълнение на националните разпоредби, приети от страната-членка съгласно тази Директива, вземайки пред вид специфичните характеристики на различните сектори.
2. Страните-членки трябва да се погрижат профсъюзите и другите органи, представляващи категории контролиращи, които са изработили проект за национални правила на ръководство, или които имат намерението да поправят или разширят съществуващите национални правила за ръководство, да са в състояние да ги подчинят на мнението на националните власти.
3. Проектът за правила за ръководство на Общността, както и промените или разширенията към съществуващите правила на Общността, може да бъдат предоставени на работната група, за която се говори в чл. 29. Работната група трябва да определи дали проектите, които са й предоставени, са в съответствие с националните разпореждания, приети съгласно тази Директива. Ако е така, властите трябва да проучат вижданията на субекта или неговите представители. Комисията може да осигури необходимата гласност по отношение на правилата за ръководство, приети от работната група.

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи