Комисия
Речник
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Процедура за достъп до лични данни
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни. Осъществяването на правото на достъп до лични данни не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на друго физическо лице, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.


За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи
Комисия за защита на личните данни
Гражданите трябва да знаят правата си. Незнанието и процедурната мудност развързват ръцете на администраторите