Комисия
Речник
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Процедура за регистрация като администратор на лични данни
 Съдържание
Процедура за регистрация като администратор на лични данни
Описание
Документи за регистрация като администратор на лични данни
Процедура за регистрация като администратор на лични данни

 Ако отговаряте на някое от условията на чл. 17 от ЗЗЛД, Вие задължително трябва да се регистрирате при Комисията за защита на личните данни. За да бъдете регистриран като администратор, трябва да подадете следните документи:
  • Заявление за регистрация на администратор на лични данни (според вида на заявлението, което е приложимо към Вашия случай - има четири вида заявления: за физическо лице, за физическо лице-представител, за юридическо лице, и задържавен или общински орган);
  • Описание по образец за всеки вид регистър;
  • Копие от БУЛСТАТ - за лицата с Булстат регистрация;
  • Копие от лична карта - за лицата без Булстат регистрация;

Документите се подават в Комисията за защита на личните данни лично, чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Офис на Комисията за защита на личните данни:

София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15, Комисия за защита на личните данни.

Администраторите на данни, които не са зъдлжени да се регистрират, но желаят да направят това, могат да подадат документи за регистрация.

След подаване на заявлението Комисията следва да се произнесе по вашето искане в срок от 14 дни. Комисията може да постанови извършване на проверка преди регистрирането.

В случай на отказ за регистрация, решението на Комисията може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Администраторите се вписват в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри при Комисията.

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи
Комисия за защита на личните данни