Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
Дискусия, ноевмри 2005
09-11-2005
В последните месеци тече дискусия около необходимостта и предложенията за промяна на Закона за защита на личните данни. Организираната през април 2005г. от Центъра за модернизиране на политики международна конференция “Защитата на личните данни – политики и практики на новите и бъдещи членове на ЕС”, представи практиката и проблемите на други източноевропейски страни при създаването на местно законодателство и условия за защита на личните данни.

Сравнението на практиката показа, че само по законодателен път трудно могат да се разрешат всички появяващи се въпроси, тъй като защитата на личните данни намира приложение в най-разнообразни сфери на ежедневието. Въпреки това, вниманието обикновено е насочено предимно към нормативната гледна точка – има ли закон, какви са неговите разпоредби, има ли орган, който да съблюдава тяхното спазване. Противно на съвременните принципи за регулация се пропуска гледната точка на бизнеса - колко струва прилагането на правилата за защита на личните данни, как влияе спазването на тези правила върху дейността, може ли липсата на ефективен надзор да застраши равноправното положение в бизнес секторите.

Центърът за модернизиране на политики има желание да продължи започнатото по време на конференцията обсъждане. В рамките на проекта “Защита на личните данни в контекста на прилагане на законодателството за изграждане на вътрешен пазар”, подкрепен от програма PHARE, планираме провеждането на дискусия върху действията, които бизнеса може самостоятелно да предприеме за създаване на по-добри условия за защита на личните данни. Основната тема, върху която искаме да обменим мнения и предложения е може ли саморегулацията по отношение на мерките за защита на личните данни да се превърне в работещ механизъм, чрез който бизнеса да гарантира осъществяването на дейността си и същевременно да защити интересите на своите клиенти. В дискусията ще участват представители на браншови организации и фирми от банковия сектор, счетоводство, хотелиерство, недвижими имоти, подбор и управление персонал.

Дневният ред на дискусията ще бъде публикуван допълнително.
Можете да дадете своето мнение по темите, които ще бъдат обсъждани в нашата АНКЕТА
За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи

Конференции
Международна конференция, София, Април 2005
Европейска конференция за защита на личните данни, Ноември 2001
ХХІІІ Международна конференция на Комисарите по защита на личните данни
ХХІV Международна конференция на Комисарите по защита на личните данни и личната неприкосновеност