Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа

Събития
Конференции
• Международна конференция, София, Април 2005
• Европейска конференция за защита на личните данни, Ноември 2001
• ХХІІІ Международна конференция на Комисарите по защита на личните данни
• ХХІV Международна конференция на Комисарите по защита на личните данни и личната неприкосновеност