На фокус
Новини
С подкрепата на...


Програма PHARE
Small Projects 2004
Europe Direct
 
Портал Европа
ЕК: През XXI век баркодовете ще зачитат неприкосновеността на личния живот
10-07-2009

Европейската комисия прие набор от препоръки, за да гарантира, че всеки, който участва в проектирането или употребата на технологии, използващи такива умни чипове, ще опазва основното право на личността на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, съдържащо се в Хартата на основните права на Европейския съюз, провъзгласена на 14 декември 2007 г.

Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите коментира: „Използването на малките умни чипове, за да се направи възможна комуникацията между предметите, притежава очевиден икономически потенциал. Но европейските граждани не трябва да се окажат неподготвени по отношение на новата технология. Европейските потребители трябва да бъдат сигурни, че ако и когато се използват техни лични данни, личният им живот ще остане неприкосновен, дори и в постоянно изменящата се технологична среда”.

Представената препоръка на ЕК е изготвена след консултации с всички заинтересовани страни (промишлени отрасли, които са доставчици или потребители, организации по стандартизация, потребителски организации, групи на гражданското общество и профсъюзи), съобщи europe.bg през май. Тя се стреми да създаде равни условия за европейската промишленост, като същевременно се опазва неприкосновеността на личния живот на гражданите. Държавите-членки разполагат с две години, за да информират Комисията за стъпките, които възнамеряват да предприемат, за да се гарантира изпълнението на целите на препоръката.

В срок от три години Комисията ще изготви доклад за изпълнението на препоръката, който ще включва анализ на нейното въздействие върху фирмите и публичните органи, използващи умни чипове, както и на отражението ѝ върху гражданите.

Очаква се европейският дял на световния пазар на умни чипове ще достигне 35 % през следващите осем години. През 2008 г. в света са продадени 2,2 млрд. етикета за радиочестотна идентификация като използваните за заплащане на автомагистрални такси или за идентифициране на транспортни контейнери, а близо една трета от тях са продадени в Европа.

Световният пазар на етикети за радиочестотна идентификация се оценява на 4 млрд. евро през 2008 г. и ще достигне 20 млрд. евро до 2018г.

За печат Запази като PDF Горе

 Свързани документи